Leave Your Message
*Name Cannot be empty!
* Enter product details such as size, color,materials etc. and other specific requirements to receive an accurate quote. Cannot be empty

Näme üçin bizi saýlaýar?artykmaçlygy

ico (1) t8y

Tejribeli

Buraw gurallaryny öndürmek boýunça 40 ýyldan gowrak tejribämiz bar. Bu tejribe, gaýa burawlaýyş gurallarymyzyň hemmesine - siziň peýdasyna guruldy.

ico (2) do2

Netijeli

Productshli önümlerimizde we hyzmatlarymyzda ajaýyp öndürijilik gözleýäris. Netijede, bu siziň üçin ajaýyp deşik hilini we arzan bahaly burawlamagy aňladýar.

ico (4) gqn

Gowy

Biz Hytaýda gaýa burawlaýyş gurallaryny öndürijilerden biri. Döwrebap önümlerimiz hem size öňdebaryjy orun berer.

ico (3) 6fn

Giňişleýin

Grounderasty magdan we tunel, ýerüsti gazyp almak, guýy burawlamak we karýer, ýol we gurluşyk ýaly her bir programma üçin tophammer enjamlaryny we DTH enjamlaryny hödürleýäris.

has köp önümönümiň görkezilmegi

Kärhana girişbiz hakda

SHANDONG KAT Buraw gurallary Hytaýda gaýa buraw gurallarynyň iň ökde öndürijisidir. Umumy güýç nukdaýnazaryndan Hytaýda şol bir pudagyň kärhanalarynyň arasynda öňdäki orunlary eýeleýär. Kompaniýa esasan gaýa buraw gurallary, dag gurallary we buraw gurallary ýaly 500-den gowrak önüm öndürýär

Koprak oka
6
süýşmek2
01/02

DEGIŞLI DÜZGÜN

Geliň we has gyzykly zatlary öwreniň. Biz bilen habarlaşmak üçin aşakdaky düwmä basyň!

MUGT MESELE alyň

Habarhabarlar